Điểm du lịch Láng Sen

  • Khu Láng Sen thuộc vùng trũng của Đồng Tháp Mười, có hệ thống sinh thái đa dạng. Qua khảo sát, vùng Láng Sen có 156 loài thực vật hoang dã, 149 loài động vật có xương sống, trong đó có 13 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam, như trăn đất, rắn ráo, chim bạc […]

    01/01/2021 | Sưu tầm | 552 xem