Đầm Vân Long

  • Đầm Vân Long (xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) là khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ với hàng nghìn động, thực vật, thủy sinh lưu trú, sinh trưởng bên vách núi, trên bờ hoặc dưới nước. Trong đó, nổi bật nhất là loài chim […]

    16/12/2020 | Sưu tầm | 687 xem