Cù lao Ông Hổ

  • Cù lao Ông Hổ thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, thuộc thành phố Long Xuyên (An Giang, quê hương của bác Tôn. Trên cù lao có khu lưu niệm và đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong khuôn viên hoa trái xum xuê. Trước đây, nơi này là ngôi nhà gỗ, được xây dựng vào […]

    01/01/2021 | Sưu tầm | 672 xem