Công thức lượng giác

  • Trong những phần diễn tả dưới đây, cần đặc biệt lưu ý những trường hợp các góc có số đo là k.90o (với k thuộc Z). Cho hệ tọa độ Oxy như hình vẽ, một đường tròn (O,1) gọi là đường tròn lượng giác cắt trục Ox tại A(1;0) và A’(-1;0), cắt trục Oy tại […]

    18/10/2020 | Mai Đức Thạch | 7325 xem