Chùa Hương

  • Thắng cảnh Hương Sơn là một quần thể lớn về văn hóa – tôn giáo, gồm hệ thống chùa, đình, đền thờ nằm ở ven bờ sông Đáy, trung tâm của quần thể chính là chùa Hương nằm trong động Hương Tích hay còn gọi là chùa Trong. Từ xa xưa, thắng cảnh Hương Sơn […]

    05/01/2021 | Sưu tầm | 914 xem