Chòm sao Yển Diên

  • Chòm sao Yển Diên được định vị ở Nam thiên cầu. Nó có cái tên của kiểu thằn lằn, con tắc kè. Chòm sao này được tạo ra bởi nhà thiên văn học Hà Lan Pieter Dirkszoon và Frederick de Houtman vào thế kỷ XVI và được mô tả lần đầu tiên trong tập bản […]

    28/06/2019 | Mai Đức Thạch | 832 xem