Chòm sao Viễn Vọng Kính

  • Chòm sao Viễn Vọng Kính nằm trên bầu trời phía nam, phía nam của Nhân Mã và Nam Miện. Như tên đã chỉ ra, Viễn Vọng Kính đại diện cho kính thiên văn. Chòm sao được tạo ra bởi nhà thiên văn học người Pháp Nicolas Louis de Lacaille vào thế kỷ XVIII. Lacaille đặt tên nó theo […]

    14/01/2021 | Mai Đức Thạch | 615 xem