Chòm sao Tiểu Mã

  • Chòm sao Tiểu Mã là một chòm sao ở Bắc thiên cầu. Cái tên của nó có nguồn gốc từ tiếng Latinh có nghĩa là “Con ngựa nhỏ”. Chòm sao có liên hệ với một vài câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp nhất là Hippe, con gái của nhân mã Chiron và tiên nữ […]

    05/07/2019 | Mai Đức Thạch | 972 xem