Chòm sao Thời Chung

  • Chòm sao Thời Chung nằm ở bầu trời phương nam. Cái tên của nó có nghĩa Latinh là ‘đồng hồ’. Đó là một chòm sao nhỏ, sáng yếu ớt và được tạo ra vào thế kỷ XVIII bởi nhà thiên văn học người Pháp Nicolas Louis de Lacaille. Lúc đầu Lacaille đặt tên nó là […]

    05/07/2019 | Mai Đức Thạch | 1045 xem