Chòm sao Thiên Nga

  • Chòm sao Thiên Nga là một chòm sao nằm ở phía Bắc thiên cầu. Cái tên của nó có nghĩa Latinh là ‘chim thiên nga’ thường liên quan đến thần thoại Zeus và Leda. Chòm sao dễ dàng được nhìn thấy trên bầu trời với những ngôi sao nổi bật. Thiên Nga nằm trong danh […]

    04/07/2019 | Mai Đức Thạch | 1942 xem