Chòm sao Thiên Long

  • Thiên Long là một trong những chòm sao lớn nhất trên bầu trời. Nằm ở thiên cầu Bắc, tượng trưng cho Ladon – một con rồng canh giữ cho khu vườn của gia đình Hesperides trong thần thoại Hy Lạp. Cái tên “(Draco) Thiên Long” có nghĩa là “con rồng” trong tiếng La tinh. Thiên […]

    13/01/2021 | Mai Đức Thạch | 2017 xem