chòm sao Lacaille

  • Chòm sao Ngọc Phu nằm trên bầu trời phía nam, ở phía nam của chòm sao Bảo Bình và Kình Ngư. Nó là một trong những chòm sao phía nam được giới thiệu bởi nhà thiên văn học người Pháp Nicolas Louis de Lacaille vào thế kỷ XVIII. Ban đầu Lacaille đặt tên nó là Xưởng Ngọc Phu, nhưng sau đó […]

    03/03/2021 | Mai Đức Thạch | 613 xem
  • Chòm sao Hội Giá nằm trên bầu trời phía nam. Tên của nó là tiếng Latinh có nghĩa là "giá vẽ của họa sĩ". Hội Giá có thể được tìm thấy giữa ngôi sao sáng Canopus trong chòm sao Thuyền Đề và Đám mây Magellan Lớn ở giữa các chòm sao Kiếm Ngư và Sơn Án . Chòm sao được giới thiệu bởi nhà thiên văn […]

    23/02/2021 | Mai Đức Thạch | 513 xem
  • Chòm sao Củ Xích nằm trên bầu trời phía nam, giữa các chòm sao Thiên Hạt và Nhân Mã. Tên của nó có nghĩa là "mắt lưới" trong tiếng Latinh (đề cập đến một góc vuông) và nó đại diện cho một mắt lưới, một hình vuông đặt, một quy tắc hoặc một hình vuông của thợ […]

    23/02/2021 | Mai Đức Thạch | 289 xem