Chòm sao Kiếm Ngư

  • Chòm sao Kiếm Ngư là một chòm sao ở thiên cầu Nam. Cái tên của nó có nghĩa từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “cá heo”. Chòm sao này được tạo ra bởi nhà thiên văn học người Hà Lan Petrus Plancius từ những quan sát của Pieter Dirkszoon Keyser và Frederick de […]

    04/07/2019 | Mai Đức Thạch | 1018 xem