chòm sao Johann Bayer

  • Chòm sao Thương Dăng nằm trên bầu trời phía nam, ngay phía nam của chòm sao Nam Thập Tự. Tên của nó có nghĩa là "con ruồi" trong tiếng Latinh. Chòm sao được nhà thiên văn học người Hà Lan Petrus Plancius tạo ra từ quan sát của các nhà hàng hải người Hà Lan Pieter […]

    23/02/2021 | Mai Đức Thạch | 578 xem
  • Chòm sao Thiên Hạc nằm trên bầu trời phía nam. Tên của nó có nghĩa là "cần cẩu" trong tiếng Latinh. Các ngôi sao của Thiên Hạc từng là một phần của chòm sao Nam Ngư. Chính nhà thiên văn học người Hà Lan Petrus Plancius đã tạo ra chòm sao Thiên Hạc từ những quan sát […]

    07/02/2021 | Mai Đức Thạch | 1091 xem