Chòm sao Đỗ Quyên

  • Chòm sao Đỗ Quyên nằm ở Nam bán cầu. Nó tượng trưng cho chim họa mi, một loài chim được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Chòm sao được nhà thiên văn học người Hà Lan Petrus Plancius đưa ra từ quan sát của các thủy thủ người Hà Lan Frederick […]

    14/01/2021 | Mai Đức Thạch | 832 xem