Chòm sao Đại Hùng

  • Chòm sao Đại Hùng nằm trên bầu trời phía bắc. Tên của nó có nghĩa là “con gấu lớn” hoặc “con gấu lớn hơn” trong tiếng Latinh. Con gấu nhỏ hơn được đại diện bởi chòm sao Tiểu Hùng . Đại Hùng là chòm sao phương bắc lớn nhất và là chòm sao lớn thứ ba trên bầu trời. Những ngôi sao sáng […]

    16/03/2021 | Mai Đức Thạch | 3713 xem