Chòm sao Cự Tước

  • Chòm sao Cự Tước là một chòm sao ở nam thiên cầu. Cái tên của nó có nghĩa Latinh là “chiếc ly”. Trong thần thoại, chòm sao này gắn với chiếc ly của vị thần Hy Lạp Apollo. Cự Tước là một chòm sao nằm trong danh sách cách chòm sao của nhà thiên văn […]

    30/06/2019 | Mai Đức Thạch | 935 xem