Chòm sao Bắc Miện

  • Chòm sao Bắc Miện là một chòm sao nằm ở Bắc thiên cầu. Cái tên của nó có nghĩa Latinh là  “vương miện phương bắc”. Nó là một chòm sao nằm trong danh mục các chòm sao của nhà thiên văn học người Hy Lạp Ptolemy vào thế kỷ II. Lúc đó chòm sao này […]

    29/06/2019 | Mai Đức Thạch | 2103 xem