chòm sao Anh Tiên

  • Chòm sao Anh Tiên nằm trên bầu trời phía bắc, bên cạnh chòm sao Tiên Nữ. Nó được đặt theo tên của người anh hùng Anh Tiên trong thần thoại Hy Lạp. Anh Tiên là một trong những chòm sao phương bắc tương đối lớn. Nó được nhà thiên văn học người Hy Lạp Ptolemy đưa vào danh […]

    25/02/2021 | Mai Đức Thạch | 1209 xem
  • Chòm sao Phi Mã nằm ở thiên cầu Bắc. Nó là một trong những chòm sao lớn nhất trên bầu trời. Chòm sao được nhà thiên văn học người Hy Lạp Ptolemy đưa vào danh mục đầu tiên vào thế kỷ thứ II. Chòm sao được đặt theo tên của Phi Mã, con ngựa có cánh trong thần thoại […]

    24/02/2021 | Mai Đức Thạch | 645 xem